Medlemsbetingelser Akaal Yoga

Akaal Yoga ønsker å sikre deg et trygt kjøp uten ubehagelige overraskelser. Det er viktig at du setter deg inn i og forstår ansvaret ditt som student av Akaal Yoga og bruk av online undervisning som verktøy. Denne avtalen klargjør forholdet mellom læreren og studenten. Ved kjøp av Akaal Yoga sine tjenester samtykker du at inngår en avtale med Akaal Yoga som er utformet for å beskytte Akaal Yoga og deg som forbruker.


INNHOLDSFORTEGNELSE


§1 REGISTRERING OG BETALING

1.1 Medlemskap og nettkurs

 • 1.1.1 Betaling
  1.1.2 Bindingstid og kansellering
  1.1.3 Angrefrist for kjøp
  1.1.4 Priser og prisjusteringer
  1.1.5 Oppgradere og nedgradere

1.2 Privat undervisning

 • 1.2.1 Skriftlig avtale
  1.2.2 Priser
  1.2.3 Betaling
  1.2.4 Tapte timer, avmelding og refusjon
  1.2.5 Oppmøte plikt
  1.2.6 Intenett forbindelse

1.3 Donasjon

1.4 Avlysning av kurs og utsettelse

1.5 Garantier

1.6 Aldersgrenser og salg til mindreårige

§2 KONFIDENSIALITET

 • 2.1 Personvern

§3 DITT ANSVAR SOM STUDENT

 • 3.1 Livsstil og helsetips
  3.2 Yoga øvelser
  3.3 Yogiske oppskrifter
  3.4 Narkotika og reseptbelagte legemidler

§4 ANSVARSBEGRENSNING

§5 OPPHAVSRETT

 • 5.1 Betingelser for bruk av portalens innhold
  5.2 Retten til å fjerne og nekte innhold

§6 DIVERSE

 • 6.1 Ikke offentlig sverting
  6.2 Avtale
  6.3 Oppsigelse
  6.4 Tvisteløsning
  6.5 Varsel

§1 REGISTRERING OG BETALING

Ved påmelding eller kjøp av alle type tjenester fra Akaal Yoga samtykker du for å ha lest og godtatt Akaal Yoga sine betingelser og vilkår.

1.1 Medlemskap og nettkurs

1.1.1 Betaling

Betaling for medlemskap eller nettkurs skjer via Bank-/Kredittkort. Vi aksepterer de fleste kort og samarbeider med Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

For å gjøre det enklest mulig for begge parter tilbyr Akaal Yoga automatisk månedlig eller årlig betaling ved utsjekk. Kunden kan når som helst kansellere dette selv i profilen sin eller ved å sende en mail til Akaal Yoga.

Faktura kan tilbys som alternativ betaling. E-faktura sendes ut gratis. Faktura på papir, blir belastet med ett gebyr på kr 69. All faktura betaling må skje innen gitt tidsfrist. Ved forsinkelse blir kunden belastet med ett purregebyr og ved ytterligere forsinkelser kan saken bli rapportert og sendt videre til inkasso.

1.1.2 Bindingstid og kansellering

Akaal Yoga har ingen bindingstider ved kjøp av medlemskap. Kunden kan når som helst kansellere sitt medlemskap og stoppe den automatiske betalingen.

Ved kansellering av gjeldende medlemskapsnivå, vil Akaal Yoga umiddelbart stenge tilgangen til kursportalen og tilhørende tjenester og slette kundens profil. Alle filer og informasjon som er lagret i kundens profil vil bli slettet fra systemet for godt. Disse endringene kan ikke gjenopprettes.

1.1.3 Angrefrist for kjøp

Akaal Yoga tilbyr 14 dagers åpent kjøp av medlemskap og nettkurs fra kjøpsdato. Ønsker du å benytte deg av angrefristen må du gi oss skriftlig beskjed på e-post senest 14 dager etter kjøp. Pengene blir tilbakebetalt innen en uke til samme konto som de ble betalt fra.  Administrasjonsgebyr tilsvarende 3 % av din betaling kan bli trukket fra.

Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og pengene blir ikke tilbakebetalt.

1.1.4   Priser og prisjusteringer

Akaal Yoga foretar seg retten til å endre priser ved behov og gjøre alle nødvendige korreksjoner, prisjusteringer og struktur endringer av medlemskap og alle nettkurs.

Skulle prisendringer skje, vil kunden få muligheten til å beholde sitt gjeldende medlemskap frem til det utløper og får muligheten til å oppdragere, nedgradere eller kansellere.

Refusjon gis ikke ved prisendringer, med mindre det skulle betydelig gå utover gjeldende medlemskap hos forbruker, hvor han/hun mister verdien av sitt gjeldende medlemskap.

1.1.5 Oppgradere og nedgradere

Forbrukeren kan når som helst oppgradere eller nedgradere sitt gjeldende medlemskapsnivå, selv om løpende medlemskap ikke er gått ut.

1.2 Privat undervisning

Akaal Yoga tilbyr privatundervisning og tilpassede yoga programmer både på nett og utenom.

1.2.1 Skriftlig avtale

Privat undervisning avtales skriftlig mellom begge partene hvor avtalen kommer tydelig frem. E-mail med bekreftelse fra kunden blir ansett som tilstrekkelig for at en avtale skal være gyldig.

1.2.2. Priser og justeringer

Standard priser hos Akaal Yoga per:
60 min privat undervisning tilsvarer 750 NOK.
90 min privat undervisning 1100 NOK.

Prisene kan tilpasses og kvantum rabatter kan bli gitt.

1.2.3 Betaling

Før privat undervisning kan holdes, må avtalt betaling være i hende hos Akaal Yoga før arbeidet starter. Ved forsinket betaling, kan Akaal Yoga kansellere eller utsette avtalen og all arbeid som har blitt avtalt så langt stoppes opp.

1.2.4 Tapte timer, avmelding og refusjon

Akaal Yoga gir ingen refusjon for timer av privat undervisning med mindre det foreligger særskilte grunner for dette. For eksempel ved alvorlig sykdom eller Force Majour som er utenfor Akaal Yoga sitt kontroll. Du vil i så fall bli tilbudt om å flytte timene eller få delvis refusjon.

Dersom du har kjøpt flere privattimer og klarer ikke å bruke det opp innen avtalt tid, foreligger det heller ingen refusjon. Så langt avtalen tillater det, vil nye timer bli satt opp.

1.2.5 Oppmøte plikt

Hvis du har avtalt ett privat møte med Akaal Yoga, plikter du å møte opp. Hvis du blir forhindret til oppmøte, må du snarest og senest 2 timer før start avlyse timen. Avlyser du for sent blir du belastet for hele timen.

Hvis du kommer mer enn 15 min for sent til timen uten å si i fra, blir timen avlyst og du blir belastet for hele timen.

1.2.6 Internett forbindelse

Kunden er selv ansvarlig for å ha en god nok internettforbindelse for å delta på privat undervisning på nett.

Hvis begge parter skulle oppleve store problemer med Internett-tilkobling, må det vurderes om timen skal kanselleres eller flyttes. Delvis refusjon kan foreligge i enkelte tilfeller.  Hvis nedbrytningen skjer på grunn av dårlig forbindelse på kundens side, vil ingen refusjon bli gitt.

1.3 Donasjon

All donasjon foretatt til Akaal Yoga er i utgangspunktet ikke refunderbart. Ta kontakt dersom du ønsker å gjøre ett krav om refusjon.

1.4 Avlysing av kurs og utsettelse

Akaal Yoga forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette nettkurs, og alle direktesendinger som følge av årsaker utenfor Akaal Yoga sitt kontroll, jfr. Force majeur.  Kursdeltakeren blir i så fall tilbudt å delta på et senere tidspunkt eller refusjon så langt det ikke blir enighet mellom partene.

1.5 Garantier

Eventuelle garantier som blir gitt i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles fullt ut og skriftlig beskjed blir gitt innen garantien utløpet.

Ønsker du å benytte deg av avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien vil vi stenge tilgang din til kursportalen og tilhørende tjenester. Alle filer og informasjon som er lagret i kunde profilen vil bli slettet.

1.6 Aldersgrense og salg til mindreårige

Noen av teknikkene vi benytter i Kundalini Yoga er ikke egnet for barn. Aldersgrense for å delta på yoga timer hos Akaal Yoga er satt til 16 år.

I tillegg, hvis du er under 18 år, må du ha en skriftlig tillatelse fra verge eller foreldre for å bestille våre tjenester på nett og du må kontakte oss direkte på mail før du foretar ett kjøp.


§2 KONFIDENSIALITET

Vi har full respekt for ditt privatliv og lover å holde opplysningene og all sensitiv informasjon konfidensiell og kun bruke det til å gi deg personlig tilbakemelding.  På samme måte vil vi insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset.  Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Ved å kjøpe dette tjenester av Akaal Yoga samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Akaal Yoga.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver i forum og sosiale medier. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Akaal Yoga holdes strengt konfidensielt.

2.1 Personvern

Akaal Yoga garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss på: post@akaal-yoga.no


§3 DITT ANSVAR SOM STUDENT

Du har selv ansvaret for din kropp og helse, samt dine eiendeler.

Ved påmelding godtar du at Akaal-Yoga ikke har noe ansvar for din fysiske og mentale helse. Du sier deg også enig i at du ikke kan saksøke Akaal-yoga eller dets instruktører for eventuelle skader du pådrar deg ved bruk av Akaal Yoga sine tjenester.

Akaal-Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din deltagelse. Du må ta forholdsregler for å beskytte deg selv.

Det er også viktig at du oppgir eventuelle sykdommer/lidelser/plager eller andre forhold som kan ha betydning for din helsetilstand til instruktøren, slik at hun kan gi deg tips om tilpassede øvelser eller øvelser du bør frastå fra å gjøre.

3.1 Livsstil og helsetips

Alltid søk råd hos en profesjonell ekspert dersom du er i tvil om rådene som blir gitt fra Akaal Yoga eller før du velger å foreta noen betydelig endringer i kostholdet eller livet ditt.

Informasjonen som presenteres av Akaal Yoga sine nettkurs, leksjoner, webinarer, blogg eller medlemskap er ikke ment som en diagnose, behandling, kur, eller erstatning for forsvarlig medisinsk behandling. De fordelene som er knyttet til praktisering av yoga og ayurveda vil variere fra person til person. Det beste resultatet oppnås ved å utøve sunn fornuft og kroppsbevissthet i praksis av Kundalini yoga og supplere det sammen med et sunt kosthold og livsstil.

3.2 Yoga øvelser

Engasjement i enhver fysisk bevegelse, øvelser eller yoga gjøres på egen risiko. Du påtar deg all risiko og alt ansvar for skade eller sykdom på deg selv eller dine eiendeler som kan oppstå. Ved påmelding samtykker du i at du forstår denne risikoen og erklærer at du er i god helse og lider av ingen fysiske svekkelser som ville begrense din evne til å delta på online yoga undervisning.

Det er også viktig at du oppgir eventuelle sykdommer/lidelser/plager eller andre forhold som kan ha betydning for din helsetilstand til instruktøren, slik at vi kan gi deg tips til hvordan du kan tilpasse yoga praksisen din.

3.3 Yogiske Oppskrifter

Mange av oppskriftene kommer fra gammel yogisk tradisjon, og mange av dem inneholder potente urter, planter og naturlig forekommende ingredienser som tradisjonelt har vært brukt til å støtte struktur og funksjon av menneskekroppen. Ingenting i våre kurs og tekster skal tolkes som medisinske råd. Sjekk alltid med din personlige lege eller lisensiert helsepersonell før du gjør noen betydelige endringer i kostholdet ditt for å sikre at oppskrifter og ingredienser er aktuelle for din personlige helsetilstand og i samsvar med eventuelle medisiner du eventuelt tar.

3.4 Narkotika og reseptbelagte legemidler

Narkotika og yoga går IKKE sammen!

Studenter advares aldri å ta våre nettkurs eller delta på yoga timer under påvirkning av alkohol, reseptbelagte medisiner eller andre narkotiske stoffer. Studentene bør konsultere med sin lege om praktisering av Kundalini Yoga dersom de tar reseptbelagte legemidler. Studenten plikter herved å selv si i fra til instruktøren dersom han/hun velger å ta kurset tross for advarsel fra Akaal Yoga.


§4 ANSVARSBEGRENSNING

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Du sier deg også enig i at du ikke kan saksøke Akaal-yoga eller dets instruktører for eventuelle skader du pådrar deg før, under eller etter kursets periode og at Akaal Yoga skal ikke være ansvarlig for eventuelle krav , etterspørsel, søksmål av noe slag for dødsfall, personskader, materielle skader eller tap av noe slag som følge av eller relatert til din bruk av kursfasiliteter..

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om personlige resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av din personlige disiplin, dine ferdigheter, kunnskap, evne og engasjement. Du må selv vurdere hvor vidt dette kurset er rett for deg.


§ 5 OPPHAVSRETT

Opphavsrett © tilfaller fullt ut Akaal Yoga. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Akaal Yoga sine nettsider og portaler.

5.1 Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Akaal Yoga sine produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Akaal Yoga. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Akaal Yoga tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

5.2 Retten til å fjerne eller nekte innhold

Akaal Yoga har rett til å fjerne eller nekte ethvert innhold som etter vår vurdering, ikke er i samsvar med disse vilkårene og eventuelle andre regler for bruker oppførsel vårt webområde står for, eller på annen måte er skadelig, forkastelig, ydmykende eller unøyaktig.

I tillegg samtykker du i at vi vil samarbeide fullt ut med undersøkelser av brudd på systemer eller nettverkssikkerhet på andre nettsteder, inkludert samarbeid med politimyndigheter i å undersøke mistanke om straffbare brudd. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser det ovennevnte kan medføre.


§ 6 DIVERSE

6.1 Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

6.2 Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

6.3 Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Akaal Yoga kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

6.4 Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontakt person: Julia Stormoen

E-post: post@akaal-yoga.no

Adresse: Nye Sandviksveien 39, 5032 Bergen

Org.nr: 914048885

Denne avtalen ble sist oppdatert 4 Mai 2018. Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.